nn

Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Deze website is een direct gevolg van mijn inventarisatie en fotoreis in de voetsporen van Altorf zoals vastgelegd in het document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovengenoemd document gaat in hoofdzaak in op zijn bouwbeeldhouwwerk, deze website gaat verder en geeft u aanvullende informatie. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan het onder de aandacht brengen en zichtbaar maken van een gedeelte van het culturele erfgoed van,

 

Johan Coenraad (Jan) Altorf .

 

Rob Visser

 

 

 

 

 

www.jcaltorf.info

In de Index Nederlandse beeldende kunstenaars, kunstnijveraars en fotografen 1870-2009 uitgegeven door Instituut Collectie Nederland, wordt Johan Coenraad Altorf (1876-1955), genoemd als èèn van de 280 geselecteerde kunstenaars welke behoren tot de top van de Nederlandse beeldende en toegepaste kunst uit de jaren 1870-2009 *.                                                                                                                     

* volgens de stand van de wetenschap in 2009

 

 

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!

Voorzien van aanpassingen 2016

Medio 1902